Termo-higrometar Min/Max

Termo-higrometar Min/Max

  • 1,250.00 RSD


Uz pomoć ovog merača možete saznati najvišu temperaturu koja se u odredjenom momentu javila oko vaših biljaka i pokušati je smanjiti po potrebi.

Takođe je jako dobro znati i najnižu temperaturu koja nekada može da bude veoma niska, naročito noću ili kada su ugašena svetla i reagovati u skladu sa potrebama biljaka. 


Preporučujemo i ove proizvode