Termo-higrometar TA138B

Termo-higrometar TA138B

  • 1,590.00 RSD


Šta je Termo-higrometar TA138B?

Termo-higrometar TA138B predstavlja uređaj za merenje temperature i vlage.

Lak za očitavanje sa minimumom i maksimumom memorije očitanih podataka jer poseduje opciju memorisanja maksimalnih i minimalnih vrednosti temperature i vlažnosti vazduha za period od 24h. 

Uz pomoć ovog merača možete saznati najvišu temperaturu koja se u odredjenom momentu javila oko vaših biljaka i pokušati je smanjiti po potrebi.

Takođe je jako dobro znati i najnižu temperaturu koja nekada može da bude veoma niska, naročito noću ili kada su ugašena svetla i reagovati u skladu sa potrebama biljaka. 


Preporučujemo i ove proizvode