Bio Nova Roots 250ml

Bio Nova Roots 250ml

  • 2,520.00 RSD


Šta je Bio Nova Roots?

BN Roots pospešuje bolji i brži razvoj korena koji uslovljava bolju apsorpciju i iskorišćavanje hranljivih materija, otpornost na stres i na kraju - veći prinos.

BN Roots je pogodan za upotrebu u kombinaciji sa svim đubrivima i proizvodima za negu biljaka.

Kako se koristi?

Primenjuje se jednom, prilikom setve, i ostaje aktivan tokom narednih 30 dana.


Preporučujemo i ove proizvode