Cooltube Bat-Wing reflektor 125x400 mm

  • 5,290.00 RSD


Šta je Cool-Tube?

Cool-Tube je napravljen od Pyrex(R) staklenih cevi i metalne konstrukcije od nerđajućeg čelika. Funkcija Cool-Tube-a je u kontrolisanju temperature u prostoriji za gajenje.

Način funkcionisanja je sledeći: MH sijalice (nešto manje HPS) dostižu visoke radne tempetrature, što može prouzrokovati oštećenja na biljkama u vidu opekotina na listovima. Uloga Cool-Tube-a je u tome što ubacuje hladan vazduh u prostoriju za gajenje, a ujedno izbacuje zagrejan vazduh. Postavlja se cevni ventilator (koji ne mora biti istog prečnika kao Cool-Tube dok god se koriste reduceri) na jedan kraj Cool-Tube kako bi duvao hladan vazduh i hladio sijalicu. Ovakvom metodom topao vazduh nikada ne dolazi blizu biljaka već samo prolazi kroz staklenu cev.

Šta je Bat-Wing?

BatWing je poslednja serija rashladnih cevi (Cool-Tube) koju karektrerišu podesiva krilca, staklo debljine 3mm koje poseduje posebnu otpornost na visoke temperature kao i Premium crveni lepak takodje znatno otporniji na visoke temperature naspram providnog lepka koji se koristi kod standarnih rashladnih cevi.

Cool-Tube ima jedan unutrašnji reflektor, kao i krilca (spoljašnje reflektore) što sve  zajedno u kombinaciji utiče na ravnomerno rasprostiranje svetlosti.


Preporučujemo i ove proizvode