Grow Box: Uzgoj biljaka u kućnim uslovima

Postavio Dr. Ljubiša

grow box uzgajanje biljaka

Grow Box je najbolja metoda za uzgajanje biljaka kod kuće

Grow Box je zatvoren sistem za uzgajanje biljaka u ograničenom prostoru. Uzgajanje se vrši u zemljištu, ili se primenjuje hidroponika. Grow Box je savršen izbor za uzgajanje biljaka u stanu ili pri nedostatku bašte. 

 

Zašto Grow Box?

Uz Grow Box moguće je precizno odrediti i kontrolisati sve aspekte i svaki pojedinačni faktor vezan za gajenje biljaka. Sofisticirani primerci su hermetički zatvoreni, sa ugrađenim sistemom za osvetljenje, usisnom i izduvnom granom za ventilaciju, sa filterom za kontrolu mirisa, kao i sistemom hidroponike, koji omogućava precizno podešavanje kako navodnjava biljke, tako i hranljivog sastava rastvora koji se koristi za navodnjavanje.

Grow Box manjih dimenzija se još naziva i 'ormarić'. Grow Box većih dimenzija ćeš pronaći i kao Grow Tent, dok se varijanta čitave prostorije zove Grow Room.

growbox

Zemljište

Zemlja treba da bude pH neutralna, a još je bolje koristiti posebne supstrate, koji su naročito prilagođeni pojedinim vrstama biljaka.

Hidroponika

Gajenje biljaka u rastvoru kontrolisanog hranljivog sastava obezbeđuje optimalnu ishranu biljaka i rezultuje većim prinosom u odnosu na biljke gajene u zemljištu.

Načini primene obuhvataju potopljene kulture (gde se kiseonik i azot dodaju vodi u vidu mehurića), aeroponiku (gde se rastvor s hranljivim sastojcima prska na koren u vidu spreja) i navodnjavanje kapanjem (gde se rastvor dovodi u zonu korena kroz sistem kapilara).

Standardna oprema za Grow Box

Napredne grow box varijante podrazumevaju kontrolu operativne temperature celokupne aparature, kao i kontrolu koncentracije CO2, koji ubrzava rast biljaka. Zahvaljujući toj aparaturi, moguće je kontrolisati temperaturu, svetlosni ciklus i obrazac, nivo hranljivih sastojaka i sve drugo, u cilju dostizanja maksimalnog prinosa.

Evo glavnih elemenata opreme za Grow Box:

Filter sa aktivnim ugljem

Filteri su kružnog oblika, različitih dubina i prečnika. Reaktivne čestice ugljenika aktivno filtriraju vazduh, sprečavajući fine čestice da dospeju unutar grow box-a, dok u suprotnom smeru zauzdavaju miris. 

Sistem osvetljenja

Pravilno veštačko osvetljenje omogućuje kontrolu dnevnog i ukupnog svetlosnog ciklusa. Opcije osvetljenja obuhvataju fluorescentne sijalice, čiji je intenzitet svetla relativno ograničen, HPS ili MH sijalice visokog intenziteta, kao i LED diode – koje daju jako svetlo uz smanjenu potrošnju energije. 

Ventilacija

Stvara cirkulaciju, putem koje se kontrolišu vlažnost i temperature vazduha. Za dobru ventilaciju Grow Box-a koriste se usisni fen, ventilator i crevni ventilator

Ugljen dioksid

Sistem kontroliše optimalni nivo CO2, odnosno intenzitet fotosinteze. Postoje konzerve koje lagano otpuštaju CO2, kao i rezervoari, kod kojih je brzinu otpuštanja moguće podešavati.

Filteri za vodu

Slično kao filteri za vazduh, iz rastvora otklanjaju potencijalno štetne čestice. Tipovi su različiti, od fizičkih, kroz koje voda i rastvor protiču na putu do korena, do onih koji se stavljaju u rastvor oko korena.


Podeli ovaj post← Starije Novije →